Vay thế chấp ở Hà Nội

SOFISS24 - VAY THẾ CHẤP
Vay thế chấp Hà Nội lãi suất thấp – ưu đãi

Vay thế chấp Hà Nội lãi suất thấp – ưu đãi: với số tiền vay lớn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với yêu cầu phải đảm bảo bằng tài sản, thời gian vay tới 25 năm

Là sản phẩm cho vay có đảm bảo tài sản. Ví dụ: cho vay mua xe ô tô thế chấp bằng nhà đất hay bằng chính chiếc xe định mua, cho vay tiêu dùng cá nhân thế chấp … Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về người đi vay, trường hợp không thể trả nợ cho ngân hàng thì khách hàng phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho ngân hàng để thanh lý.

Thế chấp tài sản, TSĐB: có thể là tài sản đang có sẵn hoặc chính là tài sản định mua. Bao gồm: vay mua bất động sản, vay mua bất động sản dự án, vay mua ô tô, vay tiền thế chấp ô tô

 Vay thế chấp ngân hàng lãi suất thấp – ưu đãi, số tiền vay lớn hơn rất nhiều so với hình thức vay tín chấp

Thời gian vay tới 25 năm

 Mọi cá nhân có nhu cầu vay thông qua hình thức vay thế chấp

 Các điều kiện khác tùy ngân hàng, sản phẩm vay

Đăng ký tư vấn online theo một trong 2 cách dưới đây: